STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

Podsumowanie projektu „Od nauki do pracy”

 

W październiku 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zakończyli udział w projekcie edukacyjnym  wartym 249 397,00 zł.   Projekt „Od nauki do pracy” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym działające przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”. Skierowany był do 32 osobowej grupy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz  ze sprzężeniami (w tym z autyzmem) Szkoły Podstawowej. W ramach przedsięwzięcia  beneficjenci  korzystali z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych (1008 godzin)  w tym:  warsztaty komunikacyjne, ekologiczne, gospodarstwa domowego, sztuki, psychologiczno- pedagogiczne, warsztaty stymulujące i rozwijające sprawność fizyczną, zajęcia prowadzone metodą Warnkego. Te ostatnie zasługują na szczególną uwagę. Jest to nowatorska metoda kierowana do dzieci, u których występują trudności w zakresie poprawnego czytania, pisania, mówienia, dyslekcji oraz z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo - ruchowej. Zajęcia odbywały się w formie zabawowej. Rezultatem tych zajęć było  udoskonalenie zaburzonych funkcji podstawowych.

            Wdrożenie programu rozwojowego, podniesienie jakości zajęć edukacyjnych pozwoliło na lepszy, wszechstronny rozwój uczniów. Realizacja celu głównego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia. Dzięki środkom z EFS oraz wsparciu ze strony Stowarzyszenia  „Razem” możliwa była realizacja specjalistycznych zajęć dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów oraz do potrzeb środowiska na tak szeroką skalę.  Poprzez realizację zadań projektowych uczniowie mogli korzystać ze specjalistycznych pomocy edukacyjnych, nowoczesnych metod, środków i narzędzi pracy.

                                                                                                         

                                                             autorka projektu Aleksandra Pławecka- Brauntsch